Chuỗi truyền thông Bảo vệ Quyền phụ nữ& Trẻ em: TP. Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Nuôi con nuôi

(THPL)- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả pháp luật nuôi con nuôi, Sở Tư pháp TP HCM đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi, Công ước LaHay và các văn bản quy định chi tiết, đảm bảo tiến độ, hiệu quả thủ tục giải quyết nuôi con nuôi. Đến nay, thành phố đã giải quyết 2.554 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi trong nước.

Thứ bảy, 13/11/2021 14:40
Nguồn: PLVN