Chương trình: Sống Trách Nhiệm Trước Dịch Covid-19

26-03-2020 10:45 3,193

(THPL) - Trước hiện trạng toàn cầu đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất trong nỗ lực phòng chống dịch Covid-19, sự chung tay, chung sức, chung lòng giữa người dân và Chính phủ, giữa doanh nghiệp và các Hiệp hội, ý kiến của chuyên gia đầu ngành là vô cùng quan trọng, cần thiết. Chính vì lý do đó, Truyền hình Báo Pháp luật Việt Nam tập trung thực hiện chương trình truyền thông trực tuyến đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội mang tên Sống Trách Nhiệm Trước Dịch Covid-19

Nguồn: Truyền hình pháp luật

Cùng chuyên mục