Đang tải

Chuyển đổi số của doanh nghiệp logistics còn nhiều khó khăn

Audio THPL
16-05-2022 12:07

(THPL)- Có 42,11% doanh nghiệp logistics chia sẻ nguyên nhân của việc chậm chuyển đổi số là do kinh phí hạn hẹp và nhân lực hạn chế, cũng như chưa tìm được công nghệ chuyển đổi phù hợp.

 Mới đây, Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam (VLI), nhu cầu chuyển đổi số trở thành một vấn đề cấp thiết và là điều kiện tiên quyết để thực hiện hoạt động. Các doanh nghiệp tham gia khảo sát do VLI tiến hành đã thể hiện sự quan tâm và đánh giá vai trò quan trọng của chuyển đổi số; đồng thời, đều xác nhận, chuyển đổi số là quá trình đang phát sinh nhiều khó khăn, rào cản.


 Theo kết quả khảo sát, có 38,24% doanh nghiệp logistics cho rằng COVID-19 đã hình thành nhu cầu chuyển đổi số và 42,65% doanh nghiệp cho rằng tác động của COVID-19 chính là làm thay đổi nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra còn có những xu hướng khác được hình thành như thay đổi quan niệm điều hành doanh nghiệp logistics, khả năng làm việc từ xa.

Có 44,74% doanh nghiệp cho biết có sự tương thích về công nghệ giữa doanh nghiệp của mình và các đối tác trong chuỗi dịch vụ logistics; còn 42,11% doanh nghiệp chia sẻ nguyên nhân của việc chậm chuyển đổi số là do kinh phí hạn hẹp và nhân lực hạn chế, cũng như chưa tìm được công nghệ chuyển đổi phù hợp. Ngoài ra, gần 16% doanh nghiệp bày tỏ việc chuyển đổi lượng thông tin hiện hữu với khối lượng khổng lồ lên nền tảng số cũng là trở ngại.

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, VLI cho rằng, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp logistics với các đối tác trong mạng lưới toàn chuỗi dịch vụ để có thể có sự quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn ứng dụng hay nền tảng phù hợp. Chuyển đổi số phụ thuộc rất nhiều vào tư duy của người lãnh đạo doanh nghiệp và phải được xem như là chiến lược của các doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ.


 Mặc dù có rất nhiều khó khăn tác động đến việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của các doanh nghiệp logistics Việt, nhưng các doanh nghiệp đã rất nỗ lực đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin cần thiết trong thực hiện dịch vụ logistics.


Nguồn: TTXVN – Video: THĐT

Cùng chuyên mục