Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn tình trạng “bình mới, rượu cũ“

01-12-2018 08:14

(THPL) - Phát biểu tại Diễn đàn “Quản trị sự thay đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa” ngày (30/11) tại Hà Nội, TS. Nguyễn Văn Khách - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia đánh giá, tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước vẫn còn rất chậm.

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn tình trạng “bình mới, rượu cũ“

Diễn đàn “Quản trị sự thay đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa” tại Hà Nội.  

Ngày 30/11, tại Diễn đàn “Quản trị sự thay đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, theo đó, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khách – Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đánh giá về tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước vẫn còn chậm.

Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Khách, trong giai đoạn 2011 – 2018, cả nước đã cổ phần hóa được hơn 600 Doanh nghiệp Nhà nước. Ngoài ra, tổng giá trị thu về cho ngân sách Nhà nước từ bán vốn Nhà nước thông qua cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước đạt khoảng 200.000 tỷ đồng.

Các Doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn, là lực lượng nòng cốt thực hiện những cân đối lớn trong nền kinh tế, song vẫn có nhiều tồn tại, trong đó vẫn chưa phân định rõ giữa chức năng chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước.

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn tình trạng “bình mới, rượu cũ“

Sau cổ phần hóa, nhiều DNNN vẫn trong tình trạng "bình mới rượu cũ".    

Cùng chung nhận định này, Phó giáo sư – Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, tiến độ cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước diễn ra chậm và vẫn còn tình trạng "bình mới rượu cũ".

Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến tháng 11/2018, mới có 35/526 Doanh nghiệp Nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại. Đến ngày 18/11/2018 mới cổ phần hóa được 12 doanh nghiệp trong khi kế hoạch năm 2018 phải cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp. Trong đó, kế hoạch thoái vốn, chỉ có 31 đơn vị thực hiện thoái vốn.

Về giải pháp, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khách cho rằng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã được thành lập, thay mặt Chính phủ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn nhà nước tại các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty và các Doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn quan trọng.

TH: Thu Thảo

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục