Công an huyện Nông Cống tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh

(TVPL)- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh trên địa bàn là hoạt động hết sức cần thiết và ý nghĩa của Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa trong những ngày qua.

Thứ ba, 22/11/2022 12:23
Nguồn: Tvphapluat