Công bố giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6

Audio THPL
08-04-2021 16:15

(THPL)- Sách giáo khoa Tiếng Anh gồm: Tiếng Anh 6 tập 1 giá 38.000 đồng; Tiếng Anh 6 tập 2 giá 38.000 đồng; Tiếng Anh 6 Friends Plus giá 89.000 đồng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022. Theo đó, sách giáo khoa lớp 2, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" có tổng cộng 10 cuốn có giá 186.000 đồng/bộ.

Bộ sách "Chân trời sáng tạo" gồm 10 cuốn có giá 179.000 đồng/bộ. Sách giáo khoa Tiếng Anh có Tiếng Anh 2 giá 52.000 đồng; Tiếng Anh 2 Family and Friends giá 79.000 đồng.

Đối với sách giáo khoa lớp 6, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" gồm 13 cuốn có giá 245.000 đồng/bộ. Bộ sách "Chân trời sáng tạo" có 12 cuốn có giá 234.000 đồng/bộ.     

Nguồn: Tổng hợp – TH: THPL

Cùng chuyên mục