Đang tải

Công bố thông tin sai lệch Thuduc House bị phạt 300 triệu đồng

Audio THPL
15-04-2022 08:56

(THPL) - Công ty bất động sản công bố số liệu sai lệch trong các báo cáo tài chính, thiếu giao dịch với bên liên quan và không công bố nhiều tài liệu khác.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House). Quyết định có hiệu lực từ 12/4 với tổng số tiền phạt 300 triệu đồng.

Trong đó doanh nghiệp bị phạt 100 triệu đồng do không công bố hoặc không đúng thời hạn một loạt báo cáo thuộc đối tượng phải công bố theo quy định pháp luật. Không công bố các tài liệu, biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/3/2021 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế; biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/5/2021 về việc thông qua chủ trương bảo lãnh vụ nợ 65 tỷ cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý; biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/6/2021 về việc thông qua chủ trương cho Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý mượn tiền.

Thuduc House cũng bị phạt 200 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch số liệu lợi nhuận tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2020 so với báo cáo đã kiểm toán cũng như tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2021 so với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2021 đã được soát xét và nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020.


Nguồn: Zing.vn – TH: THPL

Cùng chuyên mục