Cổng thông tin điện tử dành cho các nhà cung cấp nước ngoài chính thức ra mắt

(THPL) - Ngày 21/3, Tổng cục Thuế công bố, vận hành cổng Ttông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài và công bố triển khai ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động eTax Mobile.

Thứ hai, 21/03/2022 17:20
Nguồn: TTXVN – TH: THPL