CSGT Đà Lạt sử dụng camera an ninh xử lý “nóng” vi phạm giao thông

02-12-2018 08:55 1,426