Cư dân Bông Sen Tower mua nhà 7 năm vẫn chưa được nhận sổ hồng

Audio THPL
12-06-2019 16:58