Cuộc thi viết vinh danh Doanh nghiệp, Doanh nhân “ THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

29-05-2019 20:21

THPL) - Nhằm tuyên truyền, vận động và cổ vũ doanh nhân, doanh nghiệp áp dụng pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tìm kiếm và biểu dương những doanh nhân, doanh nghiệp điển hình, kinh doanh thành đạt, phát triển bền vững trên trên cơ sở tôn trọng pháp luật vì sự thịnh vượng chung của đất nước, báo Pháp Luật Việt Nam chính thức phát động Cuộc thi viết mang tên: “Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững”,

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục