Cưỡng chế tài khoản của hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm do chậm đóng tiền

(THPL) – Mặc dù hứa sẽ nộp 100 tỉ đồng trước 30/4 để 'thể hiện thiện chí', tuy nhiên đến cuối ngày 4/5, hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền.

Thứ sáu, 06/05/2022 22:02
Nguồn: Tiền Phong – Clip: VTC, Thanh Niên - TH: THPL