Đang tải

Cưỡng chế tài khoản của hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm do chậm đóng tiền

Audio THPL
06-05-2022 22:02

(THPL) – Mặc dù hứa sẽ nộp 100 tỉ đồng trước 30/4 để 'thể hiện thiện chí', tuy nhiên đến cuối ngày 4/5, hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền.

Ngày 6/5, Cục Thuế TP.HCM cho biết, theo đúng quy định, hôm nay cơ quan thuế tiến hành biện pháp cưỡng chế tài khoản để thu nợ thuế đợt 1 với hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm là Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega. Hai công ty này đã chậm đóng tiền trúng đấu giá quá 90 ngày. Theo đó, Chi cục Thuế TP. Thủ Đức tiến hành cưỡng chế hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp tiền sử dụng đất và phí trước bạ bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản, trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Nếu 2 công ty trên có mở tài khoản tại nhiều kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng khác nhau thì người có thẩm quyền căn cứ vào số tài khoản mở tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng để ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với một tài khoản hoặc nhiều tài khoản để đảm bảo thu đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp.

Sau khi nhận được văn bản cưỡng chế của cơ quan thuế, trách nhiệm của kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng nơi hai công ty này bị cưỡng chế mở tài khoản sẽ cung cấp số tài khoản, số dư và các thông tin liên quan đến tài khoản và các giao dịch qua tài khoản của hai công ty. Kho bạc nhà nước và tổ chức tín dụng có trách nhiệm làm thủ tục trích chuyển số tiền của đối tượng bị cưỡng chế vào tài khoản thu ngân sách nhà nước mở tại kho bạc nhà nước.

Nếu số dư trong tài khoản tiền gửi của Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega ít hơn số tiền mà hai công ty bị cưỡng chế phải nộp thì vẫn phải trích chuyển số tiền đó vào tài khoản của ngân sách nhà nước. Việc trích chuyển không cần sự đồng ý của đối tượng bị cưỡng chế. Sau 180 ngày nếu hai công ty này vẫn chưa nộp đủ tiền vào ngân sách thì UBND TPHCM sẽ có quyết định về hủy kết quả trúng đấu giá.


Nguồn: Tiền Phong – Clip: VTC, Thanh Niên - TH: THPL

Cùng chuyên mục