Đà Lạt cháy phòng, du khách dựng lều ngủ ở bờ hồ Xuân Hương

09-02-2019 14:47 3,292