Đà Nẵng sẽ thu hồi những “dự án ma” và trả đường xuống biển cho người dân

( THPL) - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã khẳng định: "Không chỉ là mở lối xuống biển cho người dân, mà quan trọng là mở mặt tiền biển thúc đẩy đô thị, phát triển kinh tế và dịch vụ ven biển". Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng thì, các con đường xuống biển khác vẫn đang được triển khai để hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, chính quyền và người dân.

Thứ tư, 16/05/2018 11:47
Nguồn: Báo Công an Nhân dân