Đặc sắc ngày hội Người Bình Định tại TP.HCM

Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM vừa tổ chức Ngày hội Người Bình Định lần thứ 4, với chủ đề "Tự hào Người Bình Định", nhằm tôn vinh những người con Bình Định có khát vọng vươn lên, đóng góp cho quê hương. Các chương trình giao lưu văn hóa, ẩm thực...

Thứ bảy, 11/02/2017 23:31
Nguồn: Truyền hình Pháp luật