Đại học Luật TP.HCM: Chú trọng trang bị kỹ năng thực hành pháp luật cho sinh viên

(TVPL) - Buổi hội thảo với chủ đề "Chương trình môn học Kỹ năng thực hành pháp luật" là dịp để các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực pháp luật cùng nhau thảo luận, góp ý để xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo kỹ năng thực hành pháp luật cho sinh viên của trường Đại học Luật TP.HCM.

Thứ sáu, 18/11/2022 19:01
Nguồn: Tvphapluat