Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiều tỉnh, đã bầu thành công Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

19-10-2020 20:48