Đảm bảo nguồn nguyên liệu sắn Sơn La: Chính quyền bảo có – Doanh nghiệp bảo không (Kỳ 2)

04-09-2020 18:03