Đất chưa được cấp “sổ đỏ” có được phân chia di sản thừa kế

(TVPL) – Trong trường hợp yêu cầu chia thừa kế là quyền sử dụng đất không theo di chúc, mà quyền sử dụng đất đó chưa được cấp giấy chứng nhận thì hàng thừa kế cần nộp đơn yêu cầu Tòa án giải quyết chia di sản thừa kế. Nếu Tòa án công nhận quyền sử dụng đất là di sản người mất để lại thì các hàng thừa kế sẽ được phân chia quyền sử dụng đối với phần đất trên theo quy định của pháp luật

Thứ sáu, 19/05/2023 08:37
Nguồn: TVPL