Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học

(TVPL)- Ngày 9/11, tại TPHCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội thảo đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dự và chủ trì hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nêu ra 4 nội dung nhất quán trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các cơ sở giáo dục đại học.

Thứ năm, 10/11/2022 12:19
Nguồn: TVPL