Để đường sắt an toàn, cần có 7.400 tỉ đồng

18-11-2018 15:25

Cả nước hiện có hơn 4.160 lối đi tự mở và hơn 1.500 đường ngang các loại giao cắt với hệ thống đường sắt, cả ngàn người thương vong từ tai nạn đường sắt giao với đường dân sinh. Theo Bộ Giao thông vận tải, khái toán kinh phí thực hiện xử lý các vị trí lối đi tự mở và hành lang An toàn giao thông đường sắt để bảo đảm Aan toàn giao thông trên đường sắt quốc gia là gần 7.400 tỉ đồng.

Nguồn: Người lao động

Cùng chuyên mục