Để giảm căng thẳng cho học sinh và giáo viên, An Giang tạm dừng học online

Audio THPL
25-11-2021 09:59

(THPL)- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Nguyễn Quốc Khanh đã ký công văn về việc tạm nghỉ dạy và học trực tuyến, dạy học qua truyền hình từ ngày 29/11 đến ngày 5/12/2021 với bậc tiểu học.

Công văn nêu, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình được xem là giải pháp tối ưu. Nhằm đảm bảo sức khoẻ, giảm áp lực căng thẳng học trực tuyến kéo dài cho giáo viên và học sinh tiểu học, sau thời gian dạy và học 9 tuần, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm nghỉ dạy và học trực tuyến, dạy học qua truyền hình.

Thời gian tạm nghỉ, tất cả giáo viên và học sinh tiểu học được tạm nghỉ dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình từ ngày 29/11 đến ngày 5/12/2021. Ngày 6/12/2021, giáo viên và học sinh tiểu học tiếp tục dạy và học trực tuyến, qua truyền hình theo chương trình của tuần 10.

 Bên cạnh đó, Công văn cũng nêu, trong thời gian tạm nghỉ, giáo viên và học sinh phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung công văn này.


Nguồn: Pháp luật Việt Nam – Clip: VTC - TH: THPL

Cùng chuyên mục