Đề nghị chuyển giao hơn 75% cổ phần Cảng Quy Nhơn cho Vinalines trong tháng 4

11-04-2019 08:51

(THPL) - Tổng Công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) đề nghị Công ty Hợp Thành tạm dừng đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn và khẩn trương bàn giao hơn 75% cổ phần tại cảng này.

Lý do hoãn được lãnh đạo công ty thông báo là thực hiện theo công văn số 639 của Tổng Công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) về việc đề nghị tạm dừng đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn để chuẩn bị cho công tác bàn giao hơn 75% cổ phần theo kết luận Thanh tra Chính phủ.

Theo công văn số 639, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý sau thanh tra về việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, Phó thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2019. Vì vậy, việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn trong giai đoạn này là chưa phù hợp khi các bên chưa thống nhất được nội dung chuyển giao hơn 75 % cổ phần Cảng Quy Nhơn và vai trò quản lý, điều hành toàn diện của Vinalines tại Cảng Quy Nhơn.

Trong công văn số 639, Vinalines cũng đề nghị Công ty Hợp Thành là cổ đông đang nắm giữ hơn 78% vốn điều lệ Cảng Quy Nhơn khẩn trương chuyển giao hơn 75% cổ phần Cảng Quy Nhơn cho Vinalines trong tháng 4/2019.

Nguồn: Thanh niên

Cùng chuyên mục