Đề nghị đưa xe máy khỏi diện bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới

(TVPL)- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị, cân nhắc thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới, theo hướng loại trừ trường hợp xe máy.

Thứ hai, 07/11/2022 20:34
Nguồn: Vietnamnet- Clip: VTC- th: TVPHAPLUAT