Đề xuất công nhận Thành phố Thủ Đức đạt tiêu chuẩn đô thị loại I

05-11-2020 11:22

(THPL)- UBND TPHCM vừa có tờ trình Thủ tướng, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ xem xét công nhận kết quả rà soát, đánh giá khu vực dự kiến thành lập TP Thủ Đức theo tiêu chí đô thị loại I, làm cơ sở lập đề án thành lập TP Thủ Đức.

UBND TPHCM vừa có tờ trình Thủ tướng, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ xem xét công nhận kết quả rà soát, đánh giá khu vực dự kiến thành lập TP Thủ Đức theo tiêu chí đô thị loại I, làm cơ sở lập đề án thành lập TP Thủ Đức. 

Theo đó, khu vực dự kiến thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, diện tích hơn 211,5km², dân số hơn 1,5 triệu người. Theo UBND TPHCM, đối chiếu với các quy định hiện hành (Nghị quyết 1210/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị), khu vực dự kiến thành lập TP Thủ Đức đạt 87,18/100 điểm, đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại I.

Sau khi đề án thành lập TP Thủ Đức được cơ quan có thẩm quyền thông qua và TPHCM có đầy đủ căn cứ pháp lý về quy hoạch, chương trình phát triển đô thị, UBND TPHCM sẽ lập đề án đánh giá phân loại đô thị. Trên cơ sở đó, TPHCM trình cấp có thẩm quyền chính thức công nhận TP Thủ Đức thuộc TPHCM đạt tiêu chí đô thị loại I.


Nguồn: SGGP – Video: Thanh niên - TH: THPL

Cùng chuyên mục