Đề xuất điều chỉnh giá điện theo từng quý, dùng ít được giảm giá

Audio THPL
23-02-2021 15:16

(THPL)- Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu xây dựng giá bậc thang 2 thành phần công suất và điện năng; xem xét thu phí cố định hàng tháng; xem xét điều chỉnh giá điện theo quý khi chi phí nhiên liệu thay đổi; xem xét hệ số giảm giá nếu sử dụng ít điện...

Bộ Công Thương vừa có văn bản xin ý kiến các bộ ngành liên quan đối với Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045, quy hoạch điện VIII. Trong dự thảo Đề án, Chương XV đã đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội chương trình phát triển Điện lực Quốc gia, trong đó, phân tích về hệ thống giá điện của một số nước trong khu vực và Việt Nam.

Trong dự thảo Đề án Quy hoạch Điện XIII, Bộ Công Thương đã kiến nghị các định hướng cho công tác xây dựng bảng giá điện trong giai đoạn quy hoạch. Qua phân tích biểu giá điện hiện trạng của Việt Nam và một số nước trong khu vực, Bộ Công Thương cho rằng biểu giá điện của một số nước nêu trên có nhiều điểm tiến bộ hơn biểu giá điện hiện trạng của Việt Nam giá điện theo 2 thành phần công suất và điện năng, giá điện điều chỉnh theo quý khi chi phí nhiên liệu thay đổi, có hệ số giảm giá khi dùng ít điện, không bù chéo giữa các nhóm khách hàng lớn, chỉ trợ giá cho đối tượng người già, thất nghiệp, đơn thân, tách bạch chi phí dịch vụ hỗ trợ thị trường, chi phí vận hành hệ thống và quản trị thị trường...

Bộ Công Thương cho rằng trong bối cảnh hiện nay, biểu giá điện bậc thang là hợp lý nhất, đáp ứng các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với đặc điểm của sản xuất, kinh doanh điện, thị trường điện và các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

 Đối với các tiêu chí về biểu giá bán lẻ điện bậc thang, Bộ Công Thương cho rằng cần có tác dụng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm; không quá phức tạp, không quá nhiều bậc thang; phù hợp với chính sách có liên quan của Nhà nước về sử dụng điện có thể kết hợp hỗ trợ các đối tượng chính sách, đối tượng đặc biệt như người già...

Từ đó, Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu xây dựng giá bậc thang 2 thành phần công suất và điện năng; xem xét thu phí cố định hàng tháng; xem xét điều chỉnh giá điện theo quý khi chi phí nhiên liệu thay đổi; xem xét hệ số giảm giá nếu sử dụng ít điện...


Nguồn: Người Lao động – Clip: Dân trí - TH: THPL

Cùng chuyên mục