Đề xuất đưa giá điện vào diện bình ổn giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính “xin chưa tiếp thu”

(TVPL)- Ngày 23/5 vừa qua, Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 5. Trong phiên họp vào buổi chiều, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi), trong đó, có đề xuất cho rằng nên đưa giá điện vào diện bình ổn giá. Giải trình, tiếp thu các ý kiến trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, việc không đưa giá điện vào diện bình ổn là do Nhà nước đã định giá. Việc định giá này sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng hơn, đảm bảo nguồn lực trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp.

Thứ tư, 24/05/2023 17:31
Nguồn: TVPL ; Video: VTC 14, VTC NOW