Đề xuất gia hạn giảm phí, lệ phí với nhiều lĩnh vực thêm 6 tháng

24-11-2020 09:27

(THPL)- Bộ Tài chính đã đề xuất gia hạn thêm 6 tháng đối với các khoản phí, lệ phí đã được điều chỉnh giảm trong năm 2020.

Bộ Tài chính vừa có công văn số 14246 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công văn số 14247 xin ý kiến các bộ, ngành về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhằm gia hạn thêm 6 tháng đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm tại 21 thông tư được ban hành trong năm 2020.

Theo đó, Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020 tại 21 thông tư của Bộ Tài chính, được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 30-6-2021. Đề xuất trên được đưa ra nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, bởi dịch vẫn diễn biến rất phức tạp.

Trước đó, trong năm 2020, thực hiện chủ trương hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và thực hiện quy định pháp luật về phí, lệ phí, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ ban hành văn bản quy định miễn, giảm phí, lệ phí như: Miễn lệ phí môn bài đối với nhiều đối tượng; miễn lệ phí năm đầu đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập mới; giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 29-6 đến hết ngày 31-12-2020.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã ban hành 21 thông tư điều chỉnh mức thu phí, lệ phí với nhiều lĩnh vực, trong đó giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng... Các thông tư này sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021. Tổng số phí, lệ phí ước hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp là khoảng 1.000 tỷ đồng.

Nguồn: Hà Nội Mới- Clip: VTV, TH Công Thương- TH: THPL

Cùng chuyên mục