Đề xuất mở rộng đối tượng được nhập khẩu phim

Audio THPL
18-10-2019 16:29

(THPL) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mở rộng đối tượng được nhập khẩu phim đến các đơn vị sự nghiệp nhằm tạo sự công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, phổ biến phim giữa các doanh nghiệp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định nhiều quy định của Luật Điện ảnh chưa cập nhật với tình hình phát triển của nền kinh tế thị trường hoặc chưa có quy định nhằm bảo vệ và phát triển điện ảnh dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.


Tính đến tháng 12/2018, cả nước có 180 rạp/cụm rạp với khoảng 930 phòng chiếu, số lượng ghế ngồi khoảng 130.000 ghế, vượt chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển điện ảnh tới năm 2020, tầm nhìn 2030.

Trong khi đó, công tác chiếu phim ở các địa phương chủ yếu vẫn là hoạt động chiếu phim lưu động. Hết năm 2018 cả nước có 265 đội chiếu phim lưu động, trung bình hàng năm các đội chiếu phim lưu động ở các địa phương đã phục vụ trên 43.200 buổi chiếu với trên 9 triệu lượt người xem.

Theo cam kết quốc tế, Việt Nam không quy định hạn ngạch nhập khẩu phim nước ngoài. Luật Điện ảnh cũng không quy định tỷ lệ chiếu phim Việt Nam trong những khung thời gian nên không có một hạn chế nào đối với việc chiếu phim nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định việc tổng kết, đánh giá đề xuất xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) trong thời điểm hiện nay trở thành nhiệm vụ có tính bức thiết nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp để tăng cường quản lý các hoạt động điện ảnh trên cả nước trong thời gian tới.

Luật Điện ảnh quy định Doanh nghiệp phát hành phim, doanh nghiệp khác có đăng ký kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu phim phải có rạp chiếu phim để tham gia phổ biến phim.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến thời điểm hiện tại việc quy định này đã không còn phù hợp. Lý do bởi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã phát triển vượt bậc về số lượng phòng chiếu và số lượng phim nhập khẩu. Điều này dẫn đến việc thống lĩnh thị trường và kiến nghị kéo dài của các doanh nghiệp Việt Nam và Hiệp hội phát hành, phổ biến phim Việt Nam.

Chính vì thế, dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) đề xuất sửa đổi quy định điều kiện thành lập doanh nghiệp nhập khẩu phim, mở rộng đối tượng được nhập khẩu phim đến các đơn vị sự nghiệp nhằm tạo sự công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, phổ biến phim giữa các doanh nghiệp.

TH: Dương Cẩm


Nguồn: Dân Trí

Cùng chuyên mục