Đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH cho Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an xã

06-11-2020 16:16

(THPL)- Bộ Nội vụ đang xây dựng phương án giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với 10.266 đối tượng là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã.

Tại dự thảo tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Nội vụ cho biết, để giải quyết dưt điểm vướng mắc trong thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại xã ngày 30/10/2020, cơ quan này đã tổ chức cuộc họp với các Bộ, Ban, ngành có liên quan và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thống nhất ý kiến.

 Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất, về cơ chế thực hiện, đối với các chức danh là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó Trưởng Công an cấp xã có thời gian làm việc từ tháng 11/2003 đến nay, nếu đã đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

 Đối với người lao động do UBND cấp xã ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên đã đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì cho phép được giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội nếu đủ điều kiện hoặc bảo lưu thời gian đã đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc (đối với thời gian đã đóng Bảo hiểm xã hội) và tiếp tục tham gia theo hợp đồng lao động đã ký (đối với trường hợp đang tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động).    

Nguồn: An ninh Thủ đô – Clip: Tổng hợp - TH: THPL

Cùng chuyên mục