Điểm báo 04/04/2018: Bồi thường thiệt hại vụ cháy chung cư Carina

Chủ đầu tư bắt đầu tiến hành đền bù thiệt hại với xe ô tô và xe máy với mức đền bù 100% tiền sửa chữa bị hư hỏng trong vụ cháy. Về hình thức nhận, Ban đền bù của chủ đầu tư sẽ gọi điện cho từng gia đình thiệt hại để chốt thời gian nhận đền bù.

Thứ tư, 04/04/2018 05:57
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật