Điểm báo 08/09/2017: Dù chỉ dạy thêm cho 1 học sinh cũng cần phải đăng ký, cấp phép mới được dạy

Dù chỉ dạy thêm cho 1 học sinh cũng cần phải đăng ký, cấp phép mới được dạy; Nhà có người chết, hay bị tai nạn phải báo trước ba ngày, ốm đau cũng phải lên lịch trước mới được nghỉ; Không thể bỏ di sản chọi trâu vì một vài tai nạn chết người

Thứ sáu, 08/09/2017 06:59
Nguồn: Truyền hình Pháp luật