Điểm báo 27/10/2017: “Không phải vì bệnh thành tích mà để người dân thiếu đói”.

Tại cuộc họp khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các tỉnh gặp khó khăn, thiếu lương thực cho người dân thì phải báo cáo kịp thời với Chính phủ để khẩn trương hỗ trợ chứ “không phải vì bệnh thành tích mà để người dân thiếu đói”.

Thứ sáu, 27/10/2017 06:16
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật