Điểm báo 27/12/2017: Chợ bẩn, thịt khó sạch!

Tình trạng thịt nhiễm vi sinh vẫn sẽ tiếp tục nếu khâu giết mổ, lưu thông, bán lẻ không được đầu tư nâng cấp để bảo đảm an toàn thực phẩm; PGS Bùi Hiền công bố phần 2 cải tiến chữ viết tiếng Việt thay vì vào tháng 3-2018 như dự định; Việt Nam thiệt hại khoảng 540 triệu USD do virus máy tính gây ra trong năm 2017; Chính phủ cần ưu tiên chống thất thu thuế, mở rộng cơ sở thuế hơn là tăng mức thu thuế.

Thứ tư, 27/12/2017 06:20
Nguồn: Truyền hình pháp luật