Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài chính thức khai trương

Audio THPL
14-01-2022 18:43

(THPL) – Diễn đàn nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư về Tổ quốc của người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó hình thành nguồn vốn phát triển đất nước, xây dựng nền kinh tế Việt Nam tự cường…

 Ngày 14/1, tại Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã khai trương Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận, hướng tới mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại hoặc tiếp nhận thông tin, hợp tác thực hiện dự án đã có; tạo lập môi trường trao đổi, cung cấp thông tin, tương tác, đàm phán, thỏa thuận hợp tác; tổ chức sự kiện; góp phần định hướng và xác định mô hình, dự án đầu tư; phát hiện và xử lý vướng mắc.

Bên cạnh đó, diễn đàn phục vụ cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài và trong nước hợp tác với người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện đầu tư ở Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống, làm việc và học tập ở trên 130 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, là bộ phận gắn bó, không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang đóng góp nguồn lực đáng kể về tài chính và tri thức cho sự phát triển của đất nước. 

 Theo Ngân hàng Thế giới, từ năm 2017, Việt Nam luôn nằm trong 10 nước đang phát triển thu hút được nhiều kiều hối nhất trên thế giới, bất chấp khó khăn của dịch bệnh COVID-19 trong hai năm gần đây. Năm 2020, tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt hơn 17 tỷ USD và con số này ước tính lên đến hơn 18 tỷ USD trong năm 2021.


Nguồn: Tiền Phong – Clip: TTXVN - TH: THPL

Cùng chuyên mục