Diễn đàn Kinh tế Hợp tác, Hợp tác xã năm 2022

(TVPL)- Vừa qua, ngày 23/09/2022 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển KTHT- HTX trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/06/2022”. Diễn đàn diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ sáu, 07/10/2022 16:06
Nguồn: TVPL