Diễn đàn pháp luật 24/07/2018

(THPL) - Hành vi “bán cùng một ngôi nhà cho nhiều đối tượng khác nhau” là vụ án dân sự hay hình sự?

Thứ ba, 24/07/2018 12:02
Nguồn: Truyền hình Pháp Luật