Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” sẽ diễn ra vào ngày 3/12

(TVPL)- Ngày 25/11, Bộ VHTT&DL tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn quốc gia Văn hóa với DN năm 2022 có chủ đề “Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”. Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết, mục đích của Diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thứ bảy, 26/11/2022 08:31
Nguồn: Chính Phủ- TH: TVphapluat