Điều chuyển công tác Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

(TVPL)- Ông Lê Duy Minh được điều chuyển sang Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bàn giao lại công việc, tài liệu, tài sản được giao quản lý cho Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ hai, 14/11/2022 08:11
Nguồn: TTXVN