Đoàn thầy thuốc Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Long An

(TVPL)- Trong 2 ngày, ngày 11/11 và ngày 12/11 vừa qua, Đoàn thầy thuốc Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ thừa tỉnh Long An.

Thứ ba, 14/11/2023 13:53
Nguồn: TVPL