Độc đáo phong tục đón Tết của đồng bào vùng cao Tây Bắc

(TVPL)- Trong đời sống của người Tày cổ xưa, hát then, đàn tính mang tính chất lễ và hội như: Lễ cầu an, cầu mùa… Người hát then trong những dịp lễ, tết là người đại diện cho cộng đồng giao tiếp với thần linh, cầu cho mùa màng tươi tốt, bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc. Ngoài yếu tố tâm linh là để cầu mùa, chúc phúc, hát then, đàn tính còn là giải trí, giãi bày nỗi lòng, thể hiện tình yêu đôi lứa, ca ngợi quê hương bản làng, lao động sản xuất. Với cuộc sống thay đổi như ngày nay nhưng hát then, đàn tính vẫn đươc người Tày gìn giữ

Thứ hai, 12/02/2024 12:39
Nguồn: TVPL