Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Audio THPL
17-07-2019 08:21

(THPL) - Ngày 8/7/2019, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức Phiên làm việc giữa Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao với lãnh đạo Bộ Tư pháp để tiếp thu ý kiến đối với Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: việc hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự, đối thoại trong giải quyết các khiếu kiện hành chính là vấn đề được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, được quy định trong nhiều văn kiện và các quy định của pháp luật.

Hòa giải, đối thoại giúp các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp mà không cần phải mở phiên tòa xét xử, và rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc; tiết kiệm kinh phí của Nhà nước và các bên; hàn gắn những rạn nứt trong các quan hệ xã hội, góp phần xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân. 

Nhằm thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Tòa án Nhân dân tối cao đã triển khai thực hiện Kế hoạch thí điểm đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án Nhân dân 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Để nâng cao hiệu quả của công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự, đối thoại trong giải quyết các khiếu kiện hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao cho Tòa án Nhân dân tối cao xây dựng Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Tại phiên làm việc, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án Nhân dân tối cao trình bày khái quát về quá trình xây dựng Dự thảo Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giao cho Vụ Pháp chế- Quản lý khoa học Tòa án Nhân dân tối cao nghiên cứu để chỉnh sửa Dự thảo Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Theo kế hoạch, tháng 7/2019, Tòa án Nhân dân tối cao gửi hồ sơ Dự thảo Luật để xin ý kiến của Chính phủ; tháng 10/2019, Quốc hội sẽ thảo luận và tháng 5/2020 Quốc hội sẽ xem xét thông qua Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Nguồn: Công lý

Cùng chuyên mục