Đông Hà nâng cao hiệu quả trong phòng, chống ma túy

(TVPL)- Những năm gần đây, tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Đông Hà có những diễn biến phức tạp, phương thức và thủ đoạn sử dụng, buôn bán ma túy của các đối tượng tinh vi hơn, có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài địa bàn. Trong khi đó, tình hình tái nghiện, tái phạm tội của người nghiện, người sử dụng ma túy đang gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Thứ ba, 01/11/2022 12:26
Nguồn: TV Pháp Luật