Đồng hành DN vượt khó thời Covid, số 6: Doanh nghiệp bất động sản - Nhìn ra cơ hội "vàng" giữa muôn ngàn thách thức

Audio THPL
09-09-2021 09:32

(THPL) - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp như hiện nay, là 1 doanh nghiệp trẻ trải qua gần một thập niên với những biến động thăng trầm của thị trường bất động sản, Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Nguồn đã tiên phong hoạch định và thay đổi chiến lược ngắn hạn, từng bước đề ra những nhóm mục tiêu dài hạn để thích ứng với sự biến đổi của thị trường..

Nguồn: Truyền hình Pháp luật

Cùng chuyên mục