(THPL) - Chiếc đồng hồ bỏ túi cổ hiệu Patek Philippe được làm hoàn toàn bằng vàng 18k, có trọng lượng hơn 0,5 kg, chế tác từ 900 bộ phận riêng biệt và có tới 24 chức năng. Đồng hồ có giá 24 triệu USD - khoảng 560 tỷ đồng.