Đồng Nai có gần 1.000 doanh nghiệp giải thể

(THPL) – Trước ảnh hưởng của dịch bênh, gần 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã giải thể, ngừng hoạt động trong năm 2021.

Thứ hai, 20/12/2021 19:35
Nguồn: Tiền Phong – Clip: Invest TV, VTC - TH: THPL