Đồng Nai hủy 535 dự án với diện tích hơn 4.600 ha

(THPL)- Các dự án bị hủy kế hoạch sử dụng đất là do quá thời hạn quy định nhưng chủ đầu tư chưa triển khai dự án, chủ đầu tư xin dừng dự án, dự án không còn phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương.

Thứ ba, 22/06/2021 10:22
Nguồn: Tiền Phong – Clip: Đài PTTH Đồng Nai - TH: THPL