Đồng Nai hủy bỏ 89 dự án chậm triển khai

(THPL)- 89 dự án trên địa bàn thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) sẽ bị hủy bỏ do quá thời hạn mà chưa triển khai. Tổng diện tích của những dự án này là gần 554ha.

Thứ tư, 25/11/2020 16:53
Nguồn: Tổng hợp – Video: Đài PTTH Đồng Nai - TH: THPL