Dự án cao tốc Bắc - Nam: Thủ tướng yêu cầu đủ vốn, thi công đúng tiến độ

Audio THPL
31-10-2019 13:03

(THPL) - Liên quan đến các dự án thành phần trong tuyến Bắc - Nam nhánh Đông, mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ

Đối với Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thông báo nêu rõ: 3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Chính phủ đảm bảo đủ vốn cho các dự án.

Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ Dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn đã được khởi công ngày 16/9/2019. Yêu cầu đây phải là dự án mẫu mực, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến về việc phối hợp xử lý công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn trên tuyến Bắc - Nam.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ động cung cấp cho Bộ Nội vụ, Ban tôn giáo Chính phủ các thông tin liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn trên tuyến Bắc - Nam phía Đông.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ, Ban tôn giáo Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương có liên quan có ý kiến với các chức sắc tôn giáo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, phật tử, giáo dân tại địa phương có dự án đi qua ủng hộ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án cao tốc Bắc - Nam, tạo điều kiện cho Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của các địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng tiến độ của dự án.


Nguồn: Tổng hợp – Video: THĐT

Cùng chuyên mục