Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành khó thông xe vào cuối năm 2018 do vướng mặt bằng thi công

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành khó thông xe vào cuối năm 2018 do vướng mặt bằng thi công

( THPL) - Theo báo cáo của đoàn công tác, đại diện Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (gọi tắt là VEC) cho biết: 5 gói thầu phần vốn ngân hàng ADB phía Tây thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành tiến độ vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng vướng mắc giải phóng mặt bằng vẫn đang là trở ngại lớn nhất đến tiến độ theo kế hoạch thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2018.


Nguồn: Tổng hợp

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành khó thông xe vào cuối năm 2018 do vướng mặt bằng thi công

Tình trạng vướng mắc giải phóng mặt bằng vẫn đang là trở ngại lớn nhất đến tiến độ theo kế hoạch thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2018.

Theo báo cáo của đoàn công tác, đại diện Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (gọi tắt là VEC) cho biết: 5 gói thầu phần vốn ngân hàng ADB phía Tây thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành tiến độ vẫn trong tầm kiểm soát.

Đến nay trong 5 gói thầu, thì riêng gói thầu A3 đã cơ bản hoàn thành, còn lại các gói thầu A1, A2-2 vẫn đang vướng mặt bằng. Trong đó, vướng nhiều nhất tập trung ở gói thầu A2-2 với 22 hộ trên tuyến chính và các nút giao trên địa bàn TP.HCM chưa di dời. 

Như vậy, cả 2 gói thầu A2-2 và A4 được xác định tiến độ đang bị chậm. Riêng gói thầu A4 khối lượng thực hiện còn rất nhiều nhưng nhà thầu chưa huy động đầy đủ thiết bị nguyên nhân chính do trục trặc về phương án tài chính.

Đối với các gói thầu phần vốn ADB phía Đông được khởi công vào tháng 11/2017 việc bàn giao mặt bằng có chuyển biến tích cực nhưng vẫn vướng tại nhiều vị trí dẫn đến việc triển khai 3 gói thầu tiến độ chưa đạt kế hoạch đề ra. 

Theo Ban quản lý dự án, tiến độ tổng thể dự án đến nay đã đạt hơn 66% tổng giá trị xây lắp các gói thầu đã triển khai. Công tác giải ngân các gói thầu đã triển khai xây lắp đạt hơn 9.400 tỷ đồng. 

Về vướng mắc giải phóng mặt bằng, thời gian qua VEC đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (gọi tắt là SEPMU), tư vấn giám sát và nhà thầu làm việc với địa phương, rà soát thống kê các vị trí còn vướng mặt bằng để có cơ sở báo cáo, kiến nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, giải quyết.